Regulament Giveaway

REGULAMENT LOTERIE GORILLA SPORTS ROMANIA

 1. SCOPUL REGULAMENTULUI
 
Prezentul regulament stabileste termenii si conditiile de desfasurare ale loteriei publicitare initiate de Organizator prin intermediul canalului de „GorillaSportsRomania” de pe platforma TikTok (denumita in continuare „GIVEAWAY”), in acord cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresa si neconditionata a termenilor si conditiilor de mai jos.
 
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa suport@gorillasports.ro
 
 1. ORGANIZATORUL 
 
Organizatorul GIVEAWAY este societatea GORILLA SPORTS ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Municipiul Ploiesti, Strada Poligonului, Nr.1, C7, Judetul Prahova, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J29/2209/2021, avand Cod Unic de Identificare RO 43787676, cont IBAN RO31BACX0000002122242001 , deschis la banca UNICREDIT BANK S.A, sucursala Bucuresti, adresa de e-mail suport@gorillasports.ro.
 
III. PREMIUL SI CONDITIILE DE ORGANIZARE
 
Premiile GIVEAWAY constau in acordarea celor 3 premii prezentate in video-ul de pe pagina de TikTok oficiala GorillaSportsRomania:
Locul 1: BANCA MULTIFUNTIONALA + SET DE GREUTATI 100KG 30/31MM, SALTEA PROTECTIE SI SCRIPETE, cod produs 101000-00001-0001, in valoare de 3199,9 lei TVA inclus.
Locul 2: BANCĂ REGLABILĂ PIEPT CU SUPORT + SET DE GREUTĂȚI 100 KG 30/31 MM, cod produs 100299-00022-0048 in valoare de 1649,9 lei TVA inclus.

Locul 3: Set de gantere 100 kg - 30/31 mm, cod produs 100083-00006-0048, in valoare de 1049,9 lei TVA inclus.

 
GIVEAWAY se desfasoara in perioada 21.06.2024 - 11.07.2024 prin intermediul canalului „GorillaSportsRomania” de pe platforma TikTok https://www.tiktok.com/@gorillasportsromania?lang=en.
 1. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
Participarea la GIVEAWAY este gratuita pentru orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:
 • are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • are un cont activ si public alocat platformei TikTok;
 • este urmaritor al canalului GorillaSportsRomania” de pe platforma TikTok;
 • posteaza un comentariu in rubrica aferenta materialului in care este prezentat premiul pe platforma TikTok, in care eticheteaza 3 persoane, pana la data de 11.07.2024, ora 23:59. Pentru inscrierea in GIVEAWAY, comentariul trebuie sa contina 3 etichete („tag”) ale altor utilizatori de pe platforma TikTok. Doar comentariile postate pana la data si ora indicate anterior, care contin eticheta numarului de utilizatori mentionati si care nu cuprind mentiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept castigatoare.
 
Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor Organizatorului.
 
 1. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI
 
Castigatorul GIVEAWAY este ales in mod aleatoriu dintre persoanele care indeplinesc conditiile expuse in prezentul regulament, prin intermediul unui program de software. Organizatorul a achizitionat licenta necesara pentru utilizarea programului software in scopul extragerii unui castigator pentru GIVEAWAY si a luat toate masurile tehnice necesare pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteti accesa site-ul furnizorului https://commentpicker.com. 
Daca castigatorul extras nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.
 
Stabilirea castigatorului se va face la data de 12.07.2024, iar rezultatul va fi anuntat prin intermediul canalului de pe platforma TikTok.
Castigatorii vor fi contactati de Organizator in termen de cel mult 5 zile de la data anuntului, prin intermediul platformei TikTok.
 
Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a castigatorului/castigatorilor sau lipsa unui raspuns din partea acestuia/acestora in termen de 3 de zile, de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului/castigatorilor, dupa caz, atrage pierderea premiului.
 
 1. IMPOZITE SI ALTE CHELTUIELI 
 
Organizatorul va calcula, retine si achita impozitul datorat de castigator conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. - ?? 
 
Costurile de transport sunt suportate de Organizator in masura in care castigatorul indica o adresa de livrare de pe teritoriul Romaniei. Castigatorul va suporta cheltuielile de rambursare daca refuza premiul ulterior expedierii acestuia de catre Organizator.
 
VII. LITIGII
 
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la GIVEAWAY se vor solutiona in mod amiabil.
 
In situatia in care neintelegerile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instantei de la sediul Organizatorului.
 
VIII. SUSPENDAREA SI INCETAREA GIVEAWAY
 
GIVEAWAY poate fi suspendata sau Organizatorul poate dispune incetarea acesteia atunci cand intervine un caz de forta majora care face imposibila desfasurarea GIVEAWAY sau cand continuarea acesteia ar atrage incalcarea unor prevederi legale.
 
Organizatorul va anunta participantii cu privire la suspendarea sau incetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunt pe cel putin una din urmatoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.
 
 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Organizatorul ofera o atentie sporita prelucrarii datelor cu caracter personal si protejarii vietii private ale participantilor la GIVEAWAY, in acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
Avem rugamintea sa cititi cu atentie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care va informam asupra modului in care Organizatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la GIVEAWAY.
 
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
 
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal consta in indeplinirea obligatiilor aferente organizarii GIVEAWAY. In acest sens, Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal furnizate de participanti in rubrica „Comentarii” aferenta materialului video in care este prezentat premiul GIVEAWAY in vederea extragerii unui castigator prin intermediul unui program software.
 
Datele cu caracter personal prelucrate
 
Datele cu caracter personal ale participantilor colectate si prelucrate de Organizator sunt cele disponibile in rubrica „Comentarii” aferenta materialului video in care este prezentat premiul GIVEAWAY si pot consta in: numele aferent contului Instagram TikTok (user name).
 
Pentru transmiterea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, Organizatorul va solicita castigatorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.
 
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
 
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor doar cat este necesar pentru desfasurarea GIVEAWAY si pentru respectarea obligatiilor legale.
 
Drepturile participantilor
 
Participantii la GIVEAWAY au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
 • dreptul la informare si de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constand in transmiterea acestora catre alti operatori;
 • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a fi necesara vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii castigatorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care si-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.
 
Aveti posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitari scrise transmise la adresa de e-mail suport@gorillasports.ro.
 
Partajarea datelor cu caracter personal 
 
Pentru buna desfasurare a GIVEAWAY, exista posibilitatea ca Organizatorul sa partajeze datele cu caracter personal ale participantilor cu alti operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar in masura in care acestia au implementat masuri de protectie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
Sesizari
 
Pentru intrebari, sesizari sau atunci cand doriti sa va exercitati drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: suport@gorillasports.ro.
 
Daca sunteti nemultumiti de modul in care prelucram datele cu caracter personal sau de modalitatea in care v-am raspuns solicitarilor adresate, aveti posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.
 
 1. CONTACT SI SESIZARI DESFASURARE GIVEAWAY
 
In situatia in care aveti intrebari referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: suport@gorillasports.ro.
 
Daca va considerati lezat in vreun fel de modul in care se desfasoara GIVEAWAY, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865 – www.anpc.ro.