TERMENI si CONDITII

 

1.Definitii si termeni

 

Cumpărător – persoană fizică sau juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – GORILLA SPORTS ROMANIA SRL

Bunuri / Marfa – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă (PO) – un document care va circula electronic cu scopul de a facilita comunicarea intre Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile,iar Cumpărătorul este de acord să le primească și să facă plată acestora.

Contract – Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi conexe drepturilor de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, drepturi asupra designului, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.gorillasports.ro și subdomeniile acestuia.

 

2.Politica de vanzare

 

Prin lansarea unei Comenzi pe site-ul www.gorillasports.ro , Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon, messenger, whatsapp, etc.) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

 

In momentul in care Vânzătorul confirmă Comanda primita de la Cumparator, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când este trimisa o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile până la realizarea comenzii sau anularea acesteia, in caz de posibile  erori de pret ( ca de exemplu 0,00 lei ) comanda este anulata automat si nu este luata in considerare de vanzator . Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

În funcție de natura comenzii cumpărătorului, cantitatea de bunuri , prețul de achiziție, costurile de transport , distanță și altele asemenea , vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita confirmarea cumpărătorului privind comanda sa, într-un mod adecvat , cum ar fi în scris sau prin telefon . În cazul în care confirmarea solicitată în termenul stabilit de către vânzător nu este primită, contractul de cumpărare, după expirarea acestui termen, este anulat.

 

3.Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul va depune toate dilientele pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Cumparatorului Bunurile exprimate în Comandă, indeplinind toate conditiile de calitate si cantitate;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate oricand de către Vânzător, fără o notificare prealabilă. Vânzătorul nu garanteaza ca descrierile produselor afisate pe site-ul lui sunt complete, însă se fac eforturi de a prezenta cele mai relevante informații, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

 

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Cumpărătorul înțelege ca nu detine dreptul de proprietate intelectuală asupra informartiilor transmise de catre Vânzător și, in consecinta, nu va dezvălui niciunei terțe părți si nici nu va face publice niciuna dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea GORILLA SPORTS GMBH și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site sunt proprietatea exclusivă a GORILLA SPORTS GMBH, acestuia detinand toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Cumpărătorul nu are acordul Vanzatorului sa copieze, distribuie, publice, transfere către terțe persoane (fizice sau juridice), modifice, utilizeze,  sa includa oricare element publicat pe site-ul Vanzatorului. Includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al GORILLA SPORTS GMBH asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al GORILLA SPORTS ROMANIA SRL.

 

Conținutul site-ului aparține GORILLA SPORTS ROMANIA SRL.

Intreg conținutul site-ului nu poate fi utilizat in scopuri comerciale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris obtinut in prealabil prealabil de la GORILLA SPORTS ROMANIA SRL.

GORILLA SPORTS ROMANIA SRL poate derula campanii si / sau promoții fara a necesita notificarea prealabila a Utilizatorilor.

 

5.Facturare și plăți

Modalitatile de plata, Pretul, cat si Scadenta sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile comandate. Cumpărătorul se obliga sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii fiscale.

Cumparatorul se obliga sa furnizeze datele corecte pentru facturare. Deasemenea Cumparatorul se obliga sa actualizeze, in Contul sau, de fiecare data cand intervin modificari ale datelor de facturare.

Cumpărătorul accepta să primească facturile in oricare mod, atat în format electronic prin intermediul poștei electronice, cat si fizic, daca e cazul.

 

6.Responsabilități

Expedierea Bunurilor intra in sarcina Vânzătorului.

In momentul predarii bunurilor, Vânzătorul transmite Cumparatorului dreptul de proprietate asupra Bunurilor livrate.

Vânzătorul se obliga sa ambaleze corespunzător Bunurile și sa asigure transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea în stoc a produselor afișate. In cel mai scurt timp dupa primirea Comenzii, acesta il va informa pe Cumparator de lipsa stocului. Vanzatorul face eforturi constante pentru actualizarea stocului in timp real.

In cazul in care Vanzatorul nu livreaza produsele comandate la termenul specificat, Cumparatorul poate solicita rambursarea sumelor platite pentru Comanda, Vanzatorul nefiind tinut sa remita catre acesta orice fel sume cu titlul de compensatii pentru eventuale prejudicii suferite.

Revanzarea produselor comercializate pe site-ul www.gorillasports.ro sunt destinate exclusiv utilizării personale, revânzarea acestora fiind strict interzisa, cu exceptia acordului scris al Vanzatorului.

Montarea / instalarea nespecializata a produselor comercializate pe site-ul www.gorillasportsromania.ro  exonereaza Vanzatorul de raspundere. În cazul în care bunurile au fost livrate cu manualul de montare / instalare, montarea produselor poate fi facuta de Cumparator. Nerespectarea pasilor de montare / instalare menționati sau montarea / instalarea defectuoasa duce la exonerarea de raspundere a Vanzatorului. Defectele ascunse sau vizibile preexistente nu intra sub incindenta celor mentionate anterior.

Montarea / instalarea produselor intra in sarcina Cumparatorului, Vanzatorul nefiind tinut sa asigure aceste servicii.

 

7.Acceptarea Bunurilor

Se considera ca fiiind acceptata Comanda atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care se constata că Bunurile livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice din Comanda, atunci Vânzătorul va incerca sa remedieze problema in cel mai scurt timp posibil.

 

8.Transferul proprietății catre Cumparator

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă. 

9.Politica de returnare a bunurilor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor, in termenul de 14  zile, doar în următoarele situații:

  • Bunurile prezintă deteriorări severe;

Bunurile au fost livrate / facturate eronat. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita Vanzatorului returnarea acestora pentru înlocuire, iar dacă bunurile nu mai sunt pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii achitate. In situatia in care Cumparatorul opteaza pentru înlocuirea cu bunuri de o valoare mai mare, acesta va achita diferența, respectiv dacă valoarea bunurilor inlocuite este mai mică, Cumparatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea bunurilor înlocuite. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumparator.

  • Bunurile prezintă defecte de productie;

Cumpărătorul poate notifica în scris Vânzătorul că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile de la primirea bunurilor. In conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000 (actualizata la zi), Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 10 zile de la data primirii bunului / bunurilor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, în sarcina Cumpărătorului.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original si să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.

Produsele personalizate dupa cerintele Cumparatorului nu pot fi returnate.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 30 de zile de la primirea produsului returnat.

 

 

10.Forță majoră

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau / si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 15 zile lucratoare de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 

  1. Litigii


Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretare, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila de reprezentantii lor.

In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

  1. Campanii de reduceri / Coduri de reduceri

Toate campaniile de reduceri vor fi afisate pe site-ul www.gorillasports.ro . Pentru fiecare campanie de reduceri, Vanzatorul va afisa regulamentul.

Vanzatorul poate acorda coduri de reduceri, la discretia sa. Regulamentul de folosire al codurilor de reduceri va fi trimis odata cu acestea.

 

  1. Modificarea termenilor și condițiilor

Vanzatorul poate modifica oricând și în orice mod considera de cuviinta oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligată sa îndeplinească vreo alta formalitate față de Utilizatorii site-ului. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

 

Se încarcă...

ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER!

PRIMESTI 25 LEI LA URMATOAREA COMANDA SI FII MEREU LA CURRENT .

Voucherul de reducere de 25 lei poate fi valorificat o singura data dintr-o valoare a comenzii de 250 lei . Voucherul nu este valabil impreuna cu alte reduceri sau alte vouchere . Va puteti dezabona in orice moment . Mai multe detalii aici

Dezabonati-va